Αρχική

Η Ψυχοκινητική ανάπτυξη των βρεφών και των νεαρών παιδιών, εκτός από τους Παιδίατρους αφορά και τους γονείς. Είναι σημαντικό όπως όλοι εκείνοι που ασχολούνται με τα νεαρά παιδιά να εκτιμούν το εύρος της φυσιολογικής ανάπτυξης τους με σκοπό να αναγνωρίζουν ευκολότερα ενδεχόμενες αναπτυξιακές αποκλίσεις από το φυσιολογικό.

Τα σύγχρονα προγράμματα προώθησης της υγείας των παιδιών δίνουν έμφαση στην πρόληψη. Η πρόληψη μιας νόσου και η προαγωγή της υγείας απαιτούν μια αλλαγή στη σχέση ιατρού- πελάτη, με την αναγνώριση ότι οι γονείς θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμα μέλη στην φροντίδα και στην αντιμετώπιση της υγείας των παιδιών τους.

Ανάπτυξη παιδιών
Η Ανάπτυξη των παιδιών είναι ευθύνη όλων μας.

Το παρών site απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας, όσο και σε γονείς. Αναλύονται τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών από την νεογνική ηλικία, προτείνονται στους γονείς δραστηριότητες επιτάχυνσης και προώθησης της ανάπτυξης των παιδιών τους, καλύπτονται αναπτυξιακά θέματα, παρουσιάζονται αφιερώματα, καταγράφονται οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ανάπτυξης (blog), δίνονται κατευθύνσεις για την κατάλληλη προσχολική εκπαίδευση και τέλος υπάρχει ενότητα πολυμέσων με videos και διαγράμματα σχετικά με τα ανωτέρα θέματα.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μοναδικό. Αποκτά τις αναπτυξιακές του δεξιότητες με διαφορετικό ρυθμό. Ευθύνη των Παιδιάτρων αλλά και των γονέων είναι να συνεργάζονται στενά ώστε να παρακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού και να αναγνωρίζουν έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όσο πιο έγκαιρα εντοπιστούν τα παιδιά με σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αναπηρίες τόσο πιθανότερο είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν το πλήρες βιολογικό δυναμικό τους

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των παιδιών αναφέρει ότι τα παιδιά αποτελούν μια ευπαθή ομάδα στην κοινωνία και προτείνει ότι αυτά θα πρέπει να απολαμβάνουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα φροντίδας.