Ο Ύπνος – Εισαγωγή

Ο ύπνος εξ ορισμού, θεωρείται μια περιοδική φυσιολογική κατάσταση ακινησίας, ανάπαυσης και αναζωογόνησης από την πίεση και το άγχος της καθημερινότητας μας, στην οποία αναστέλλεται προσωρινά η συναίσθηση του περιβάλλοντος και οι εθελούσιες λειτουργίες του οργανισμού.

Ακόμη και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι ο ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία “κατεβαίνει ο διακόπτης” της λειτουργίας του οργανισμού. Η σύγχρονη όμως έρευνα αποδεικνύει ότι ο ύπνος αποτελεί μια χρήσιμη και δραστήρια φυσιολογική διαδικασία. Μολονότι σε αυτόν περιορίζεται γενικά ο μεταβολισμός, όλα τα βασικά όργανα και τα ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού συνεχίζουν να λειτουργούν.

Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτός δεν είναι – όπως υποδηλώνει ο παραπάνω ορισμός –  μια απλή παθητική διαδικασία, αλλά αποτελεί μια δυναμική βιολογική δραστηριότητα, κατά την οποία λαμβάνουν χώρα πολλές, σημαντικές για την υγεία και την ευεξία, λειτουργικές διεργασίες.

Οι εντυπωσιακές πρόοδοι που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στα επίπεδα της τεχνολογίας και της επιστημονικής έρευνας, επέτρεψαν την λεπτομερή μελέτη του ύπνου, η οποία, στο παρελθόν, ήταν αδύνατη. Έτσι, εκτός από την τεκμηρίωση και την καταγραφή των γνωστών συνεπειών από τις διαταραχές του ύπνου, παρατηρείται ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον διερεύνησης του τί συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου σε νευροβιολογικό και φυσιολογικό επίπεδο. Και αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι ο ύπνος όχι μόνο προσφέρει πολύ περισσότερα οφέλη από εκείνα που ήδη γνωρίζουμε, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της υγείας και στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.