Πολιτισμικά ζητήματα που αφορούν στον ύπνο

Οι τύποι του ύπνου επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση των βιολογικών και των πολιτισμικών παραγόντων. Συνεπώς, το πώς αντιλαμβάνονται, οι γονείς και οι επαγγελματίες στο χώρο της φροντίδας της υγείας, τα προβλήματα του ύπνου επηρεάζονται από τους πολιτισμικούς κανόνες και τα κοινωνικά πρότυπα.

Σε μία μελέτη 29.287 βρεφών και νηπίων που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από Ασιατικές και Καυκάσιες χώρες, οι γονείς των παιδιών από τις Ασιατικές χώρες ανέφεραν σημαντικά αργότερες ώρες μετάβασης για ύπνο, μικρότερες συνολικές διάρκειες ύπνου, αυξημένη αντιληπτική ικανότητα αναγνώρισης των προβλημάτων ύπνου και σημαντικά περισσότερη τη  χρησιμοποίηση του ίδιου κρεβατιού και υπνοδωματίου. Οι διαφορές του ποσοστού της κοινής χρησιμοποίησης του κρεβατιού από τα βρέφη και τα νήπια μεταξύ των δύο κατηγοριών κρατών ήταν εντυπωσιακές. Στις κατά κύριο λόγο Ασιατικές χώρες το 64.7% των παιδιών χρησιμοποιούσαν για τον ύπνο τους το ίδιο κρεβάτι και το 87.5% το ίδιο υπνοδωμάτιο, σε σύγκριση αντίστοιχα με το 11.8% και το 22% των παιδιών από τις Καυκάσιες χώρες.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν και από μία άλλη μελέτη που πραγματοποίησε η ίδια ερευνητική ομάδα, η οποία βρήκε σημαντικές διαφορές στην ώρα του ύπνου (πχ., 3 ώρες αργότερα στην Ινδία, σε σύγκριση με την Αυστραλία), τον απογευματινό ύπνο (συνέχιση στα περισσότερα παιδιά από τις Ασιατικές χώρες) και τη κοινή χρησιμοποίηση του κρεβατιού και του υπνοδωματίου (περισσότερη στις Ασιατικές χώρες).