Με ποιο τρόπο μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτό που βλέπει το παιδί σας στην TV;

  • Να παρακολουθείτε τις τηλεοπτικές εκπομπές μαζί με το παιδί σας και κατόπιν να τις σχολιάζετε.
  • Να συζητάτε μαζί του και να δίνετε ιδιαίτερη έμφαση : α) στις συνέπειες της βίας – εφόσον βεβαίως επιτρέπετε στα μεγαλύτερα παιδιά σας να παρακολουθούν βίαια τηλεοπτικά προγράμματα – και β)στους άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιλυθεί η διαμάχη.
  • Συζητήστε μαζί του και σχολιάστε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που ενδεχομένως να χαρακτηρίζουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα.
  • Συζητήστε με το παιδί σας τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να αναγνωρίζει τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις, προκειμένου να προωθήσουν την πώληση των προϊόντων τους, και να μπορεί να εκτιμήσει το αν τα μηνύματα των διαφημίσεων είναι ρεαλιστικά.
  • Συζητήστε μαζί του τις διαφορές μεταξύ της πραγματικότητας και της προσποίησης. Τα παιδιά ερμηνεύουν αυτό που βλέπουν διαφορετικά από τους μεγάλους, και μπορεί  να μην είναι σε θέση να διακρίνουν το γεγονός από την μυθοπλασία. Εξηγήστε του τις διαφορές μεταξύ των ενημερωτικών και των ψυχαγωγικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, και μεταξύ της πραγματικότητας και της προσποίησής.
  • Μοιραστείτε μαζί του τις πεποιθήσεις και τις αξίες σας.
  • Βρείτε το πώς θα συζητήσετε με το παιδί σας το περιεχόμενο των ειδήσεων. Οι ειδήσεις και οι σκηνές που εκπέμπει η TV μπορεί να είναι βίαιες, ανησυχητικέ, αποκρουστικές, ή αισθησιακές. Βοηθήστε το παιδί σας να μπορεί να διακρίνει και να αξιολογεί το περιεχόμενο των ειδήσεων.