Πώς η τηλεθέαση επηρεάζει την απόδοση στο σχολείο

  • Η παρακολούθηση της τηλεόρασης μπορεί να αντικαταστήσει πολλές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την σχολική απόδοση, όπως είναι: το διάβασμα, η σχολική εργασία στο σπίτι, η ασχολία με τα χόμπι και ο επαρκής ύπνος.
  • Από μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της TV στην εκπαίδευση μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η παρακολούθηση της τηλεόρασης ως παιδί επηρέασε αρνητικά την εκπαιδευτική πρόοδο στην ηλικία των 26 ετών. Η παρακολούθηση της τηλεόρασης στην διάρκεια της παιδικής ηλικίαςαύξησε τις πιθανότητες της διακοπής της φοίτησης και μείωσε τις πιθανότητες απόκτησης του  πτυχίου μιας ανώτατης σχολής, ακόμη και μετά τον αποκλεισμό των άλλων των γνωστών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή εξέλιξη της εκπαίδευσης.
  • Η παρακολούθηση της τηλεόρασης στην ηλικία των 4 ετών βρέθηκε ότι αποτελεί ένα από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό στο σχολείο, αργότερα.

Video: Πώς η Τηλεόραση επηρρεάζει τον Εγκέφαλο των Νεαρών Παιδιών

By TEDxRainier