Πώς μπορεί η οικογένειά σας να χρησιμοποίει την TV ως εργαλείο μάθησης

  • Η παρακολούθηση της τηλεόρασης μπορεί να προσφέρει οφέλη στα παιδιά και την οικογένεια. Αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές, και ευρέως διαδεδομένο επίτευγμα του πολιτισμού μας και δεν είναι καθόλου εύκολο να αγνοηθεί. Ωστόσο το πώς θα χρησιμοποιηθεί με σύνεση η TV αποτελεί μια σημαντική επιδεξιότητα, για την απόκτηση της οποίας θα χρειαστεί η σωστή καθοδήγηση και η κατάλληλη πρακτική εφαρμογή.
  • Ο εκπαιδευτικός τομέας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κάθε χώρας θα πρέπει να προσφέρει υψηλής ποιότητας ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα για τα παιδιά, ανεπηρέαστα από την εμπορική σκοπιμότητα των διαφημίσεων. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να δίνουν τις κατάλληλες πληροφορίες και τις κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς και τα άλλα άτομα που φροντίζουν τα παιδιά, για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται η TV, ως ένα εργαλείο μάθησης. Φροντίστε να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της περιοχής σας που αφορούν τα παιδιά.
  • Εκμεταλλευθείτε την οποιαδήποτε ευκαιρία που προσφέρεται για μάθηση. Παρακολουθείτε τηλεόραση μαζί με το παιδί σας και διδάξτε το να αποκτήσει κάποιο βαθμό εξοικείωσης και γνώσης, αναφορικά με το αντικείμενο των ΜΜΕ. Η γνώση του πώς να μπορούν  να “διαβάζουν” σωστά τα  μηνύματα των ΜΜΕ μπορεί να τους προσφέρει: α) την ικανότητα να μαθαίνουν αυτό που θέλουν να μάθουν, και όχι να μαθαίνουν πράγματα που μπορούν να εκληφθούν ως λανθασμένα μηνύματα, και β) την απαραίτητη προστασία από τις ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις της TV και των άλλων ΜΜΕ (ταινίες, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημίσεις, Η/Υ, βίντεο-παιχνίδια, λαϊκή μουσική, διαδίκτυο).
  • Τα παιδιά χρειάζονται να μάθουν: α) να αναγνωρίζουν το πώς τα ΜΜΕ μας επηρεάζουν και μας χειραγωγούν, β) Να διαχειρίζονται με κριτική σκέψη τα μηνύματα των ΜΜΕ – να αποκαλύπτουν τα κρυμμένα μηνύματα και αξίες, και γ) να ερμηνεύουν τα μηνύματα των ΜΜΕ με τρόπους που δεν θα θίγουν την αυτοεκτίμησή τους.

Για την προστασία των παιδιών από τις αρνητικές επιδράσεις της TV, η Εθνική Ένωση Γονέων και Δασκάλων των ΗΠΑ, προτείνει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω βασικά σημεία:

α ) Τα τηλεοπτικά προγράμματα δημιουργούνται για να επιτύχουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα – ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθούν οι δημιουργοί τους να στείλουν;

β ) Τα άτομα ερμηνεύουν αυτό που βλέπουν με διαφορετικούς τρόπους —έτσι, παρακολουθείστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα μαζί με τα παιδιά σας και σχολιάστε τι νομίζετε και οι δύο για το περιεχόμενό του.

γ )Η τηλεοπτική βία προβάλλεται με πολλές μορφές – πχ., μπορεί να είναι: χονδροειδής και αδέξια χειρονομία, πραγματική, ή χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.

δ )Μπορεί να υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο —πληρωμένη διαφήμιση.