Για Γονείς

Η ενότητα αυτή αφορά αποκλειστικά τους γονείς οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση της ψυχοκινητικής εξέλιξης του παιδιού τους, αλλά και να την ενισχύσουν. Αυτό γίνεται με την παρακολούθηση κάθε μήνα της ανάπτυξης του παιδιού μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογιών ελέγχου αλλά και πρακτικών συμβουλών ενίσχυσης της ανάπτυξης ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επιπλέον πληροφορίες ενίσχυσης της ανάπτυξης των παιδιών περιλαμβάνονται και στην ενότητα της προσχολικής εκπαίδευσης.

Γονείς και ανάπτυξη παιδιών

  • Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ανάπτυξη του παιδιού σας παρατηρώντας το πώς αυτό παίζει, μαθαίνει, μιλάει και ενεργεί.
  • Αναζητήστε τα ορόσημα – τους αναπτυξιακούς σταθμούς – του παιδιού σας και τους τρόπους με τους οποίους θα το βοηθήσετε να μάθει και να αναπτυχθεί.
  • Το πώς το παιδί σας παίζει, μαθαίνει, μιλάει και ενεργεί προσφέρει σημαντικές ενδείξεις που αφορούν την ανάπτυξή του
  • Τα αναπτυξιακά ορόσημα αποτελούν τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα περισσότερα παιδιά σε μια συγκεκριμένη ηλικία.
  • Ελέγξτε τα ορόσημα στα οποία έχει φτάσει το παιδί σας στη κάθε ηλικία του.
  • Πάρτε αυτό τον έλεγχο μαζί σας και συζητήστε με το παιδίατρο του παιδιού σας, κάθε φορά που τον επισκέπτεστε για τα ορόσημα που έχει φτάσει το παιδί σας και για το τι αναμένεται να επακολουθήσει.