Δραστηριότητες που Προάγουν την Ανάπτυξη του Παιδιού σας

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας – από τη βρεφική έως και την προσχολική – μπορείτε να το βοηθήσετε να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του συμμετέχοντας μαζί του σε ποικίλες δραστηριότητες.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η δημιουργική απασχόληση με το παιδί σας και η προσφορά σε αυτό υγιών ερεθισμάτων το  βοηθάει να αναπτυχθεί καλύτερα και γρηγορότερα.

Ακολουθούν, ανάλογα με την ηλικία, δραστηριότητες και παιχνίδια που βοηθούν στην ανατροφή “έξυπνων” παιδιών.

Βιβλιογραφία : www.agesandstages.com