Ποιά είναι η φυσιολογική οπτική οξύτητα των παιδιών;

  • Γέννηση έως 6 μηνών: Βελτιώνεται σταδιακά και φθάνει από τα20/400 στα 20/80
  • 6 μηνών έως 3 ετών: Βελτιώνεται από τα 20/80 στα 20/50
  • 2 έως 5 ετών: Βελτιώνεται και φτάνει στα 20/40 ή και καλύτερα, με μικρότερη των 2 –γραμμών διαφορά μεταξύ των δύο ματιών
  • > 5 ετών: 20/30 ή και καλύτερη, με μικρότερη των 2- γραμμών διαφορά μεταξύ των δύο ματιών, στους πίνακες ελέγχου της οπτικής οξύτητας

Σε γενικές γραμμές η όραση δυναμώνει σταδιακά. Στην ηλικία των 8 μηνών μπορεί και αναγνωρίζει οικεία πρόσωπα που κινούνται στο δωμάτιο. Τα χρώματα και η αντίληψη του βάθους ομοιάζουν με αυτά ενός ενήλικα

Νεογέννητο Ενός μηνός Δύο Μηνών Έξι μηνών

Σε ηλικία 6 μηνών τα βρέφη έχουν μια αισθητηριακή επίγνωση των χρωμάτων. Σε ηλικία 2 1/2ετών, το 50% των παιδιών μπορούν να ταιριάξουν κύβους ή κάρτες ανάλογα με το χρώμα τους. Μέχρι την ηλικία των 3 1/2 έως 4 ετών, το 50% μπορεί να ονομάσει 4 χρώματα σωστά.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 20% των παιδιών θα χρειαστεί να φορέσουν γυαλιά διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών τους, πριν από την ενηλικίωση τους.