Ποιά είναι τα Σημαντικότερα Αναπτυξιακά Ορόσημα των Κινητικών Δεξιοτήτων στη Διάρκεια των Πρώτων 2 Ετών της Ζωής;

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ   

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ (ΜΗΝΕΣ)

 

Σημαντική Αδρή Κινητική Δεξιότητα

Κράτημα της κεφαλής σε όρθια θέση όταν υποστηρίζεται το σώμα του  1-4
Κάθεται χωρίς υποστήριξη επί > 30 sec  5-8
Κάνει βόλτες ή βαδίζει κρατώντας πράγματα  7-13
Στέκεται όρθιο από μόνο του  9-16
Περπατάει από μόνο του  9-17
Ανεβαίνει τη σκάλα με βοήθεια  12-23

Σημαντική Λεπτή Κινητική Δεξιότητα

Σφίγγει τη παλάμη του  2-4
Απλώνει τα χέρια του για να πιάσει κάτι  3-5
Μεταφέρει αντικείμενα από το ένα χέρι στο άλλο  5-7
Λεπτή λαβιδωτή σύλληψη (με τον δείκτη

και τον αντίχειρα)

 9-14
  Αυθόρμητο μουτζούρωμα  12-24

Pediatric Secrets, Behavior and Development