Ποιά χαρακτηριστικά μπορεί να επισημαίνουν γνωστικά προβλήματα στα βρέφη και τα μικρά παιδιά;

Στα μικρά παιδιά και τα νήπια, η ανάπτυξη της λεπτής κινητικής δεξιότητας και κυρίως η ομιλία, είναι οι καλύτερες και οι πλέον καθιερωμένες παράμετροι εκτίμησης της γνωστικής ανάπτυξης. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, θα πρέπει να αξιολογούνται τα διάφορα αναπτυξιακά ορόσημά του. Η σημαντική διαδοχική καθυστέρηση δικαιολογεί την παραπομπή του παιδιού για τον τυπικό αναπτυξιακό του έλεγχο, προκειμένου να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο της διανοητικής του ανεπάρκειας.

Τα Σημεία της Διαδοχικής Καθυστέρησης στην Επίτευξη της Γνωστικής Ανάπτυξης

2-3 μηνών Δεν προσέχει την μητέρα του με ιδιαίτερο  ενδιαφέρον
6-7 μηνών Δεν  ψάχνει να βρεί ένα πεσμένο αντκείμενο
8-9μηνών  Δεν το ενδιαφέρει το κρυφτούλι
12 μηνών Δεν αναζητεί κρυμμένα αντικείμενα
15-18 μηνών Δεν ενδιαφέρεται για τα παιχνίδια τα οποία χαρακτηρίζει η αιτία και το αποτέλεσμα
2 ετών Δεν κατηγοριοποιεί τα όμοια (πχ. τα ζώα από τα οχήματα)
3 ετών Δεν γνωρίζει το πλήρες όνομά του
4 ετών Δεν μπορεί να επιλέξει, μεταξύ δύο γραμμών, τη κοντύτερη  από τη  μακρύτερη
4 ½ ετών Δεν μπορεί να μετρήσει τους αριθμούς, σε διαδοχική σειρά
5 ετών Δεν γνωρίζει τα  χρώματα ή το οποιοδήποτε γράμμα
5 ½ ετών Δεν γνωρίζει την ημερομηνία της γέννησής του ή τη διεύθυνση του σπιτιού του

 Pediatric Secrets, Behavior and Development