Ποιές είναι οι ενδείξεις ότι τα παιδιά της σχολικής ηλικίας μπορεί να έχουν δυσλεξία;

Προβλήματα στην ομιλία: Η λανθασμένη προφορά των πολυσύλλαβων λέξεων, η διστακτική, και η διακεκομμένη ομιλία, η ανακριβής γλώσσα τους .

Προβλήματα στην ανάγνωση: Η δυσκολία στην ανάγνωση και την γλωσσική εκφορά των άγνωστων λέξεων. Η μεγαλόφωνη ανάγνωση τους είναι διστακτική και διακεκομμένη. Ο γραφικός τους  χαρακτήρας είναι πολύ ακατάστατος, Είναι υπερβολικά ανορθόγραφα, και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Συχνά έχουν ένα οικογενειακό ιστορικό προβλημάτων στην ανάγνωση, τον γραφικό χαρακτήρα και την ορθογραφία.

Pediatric Secrets, Behavior and Development