Ποιές είναι οι συνέπειες της πολύωρης παρακολούθησης της τηλεόρασης από τα μικρά παιδιά;

Είναι δύσκολο και θα αποτελούσε σημαντική παράλειψη, να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη ή έκθεση των παιδιών στη τηλεόραση. Το 30% των παιδιών της προσχολικής ηλικίας έχουν μια συσκευή τηλεόρασης μέσα στο υπνοδωμάτιό τους. Από μερικές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι τα μικρά παιδιά ξοδεύουν έως και το 1/3 από τις ώρες που είναι ξύπνια στη παρακολούθηση της τηλεόρασης. Μέχρι την ώρα που ένας μαθητής αποφοιτήσει από το γυμνάσιο, έχει αφιερώσει περισσότερες ώρες στη παρακολούθηση της τηλεόρασης από ό,τι έχει αφιερώσει μέσα στην σχολική του αίθουσα. Και παρόλο ότι η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής έχει εισηγηθεί την απαγόρευση της παρακολούθησης της τηλεόρασης τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής, τα περισσότερα παιδιά αρχίζουν να παρακολουθούν την τηλεόραση ήδη από την ηλικία των μόλις 5 μηνών. Μελέτες έχουν τεκμηριώσει τις επιπτώσεις της πολύωρης παρακολούθησης της τηλεόρασης στους ακόλουθους τομείς: στην αύξηση της επιθετικής συμπεριφοράς – κυρίως όταν εκτίθενται στα περισσότερα βίαια τηλεοπτικά προγράμματα – και του γενικού επιπέδου διέγερσης, την αύξηση του κινδύνου των προβλημάτων προσοχής, την αύξηση της  παχυσαρκίας και την μείωση της σχολικής απόδοσης. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υπερβολικής παρακολούθησης της τηλεόρασης στην παιδική ηλικία δεν έχουν ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, έχουν διαπιστωθεί οι αρνητικές της επιδράσεις στην ανάπτυξη, τη σωματική δραστηριότητα, τη παχυσαρκία, τον ύπνο, την μάθηση και την προσοχή.

Pediatric Secrets, Behavior and Development