Ποιές συμπεριφορές των παιδιών θα πρέπει να εγείρουν την υποψία πιθανού αυτισμού;

Τα 2 σημαντικότερα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι:

 • Η περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική επικοινωνία: υπερβολική απομόνωση, αποτυχία βλεματικής επαφής, απουσία μη λεκτικών συμπεριφορών επικοινωνίας για κοινωνική συναναστροφή, αδυναμία διατήρησης και κατανόησης των κοινωνικών σχέσεων.
 • Οι περιορισμένοι και οι επαναληπτικοί τρόποι συμπεριφοράς: επιμονή στα ίδια πράγματα ή άκαμπτη προσκόλληση σε ρουτίνες και συνήθειες, στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις σε αντικείμενα, περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων, υπεραντιδραστικότητα σε αισθητηριακά ερεθίσματα, ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε αισθητηριακές διαστάσεις του περιβάλλοντος.

Ποιές συμπεριφορές των παιδιών θα πρέπει να εγείρουν την υποψία του πιθανού αυτισμού;

 • Η αποφυγή της επαφής με τα μάτια (βλεματική επαφή) κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας (“αποστροφή του βλέμματος”)
 • Η αναφορά του μόνο σε ένα μέρος του σώματος ενός ατόμου (πχ. στην αγκαλιά) αντί στο σύνολό του
 • Η αποτυχία της απόκτησης του λόγου , ή η απόκτησή του με ένα ασυνήθιστο τρόπο ( πχ. η ηχολαλία – η επανάληψη των λέξεων ενός άλλου ατόμου)
 • Η αποτυχία ανταπόκρισης στο κάλεσμα με το όνομά του
 • Το ξόδεμα μεγάλου χρόνου σε μονότονες επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες και το έντονο πάθος του στην κίνηση (πχ. στους περιστρεφόμενους δίσκους , στο στάλαγμα του νερού)
 • Η αποτυχία να κοιτάξει προς την ίδια κατεύθυνση, όταν καθοδηγείται από έναν ενήλικα (πχ. “βλέμμα παρακολούθησης”)
 • Η απουσία να δείξει με το δάκτυλό του κάτι που το ενδιαφέρει ή θέλει να αποκτήσει (“πρώτο-δηλωτική υπόδειξη”)
 • Η λεπτομερής στοίχιση – τοποθέτηση στη σειρά – των παιχνιδιών ή των άλλων αντικειμένων
 • Το περιορισμένο υποκριτικό και συμβολικό παιχνίδι

Pediatric Secrets, Behavior and Development