Ποιοί είναι οι μέσοι χρόνοι για την ανάπτυξη της εκφραστικής, της αντιληπτικής και της οπτικής γλώσσας;

ΗΛΙΚΙΑ (ΜΗΝΕΣ) ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
0 – 3 Μουρμουρίζει Ξυπνάει με το θόρυβο Αναγνωρίζει τους γονείς, παρακολούθηση με τα μάτια
4 – 6 Μονοσύλλαβο μπαμπάλισμα, γελάει,κάνει ήχους με τους οποίους εκφράζεται αποδοκιμασία

 

Στρέφεται  προς το μέρος του θορύβου και των ήχων Ανταποκρίνεται στις εκφράσεις του προσώπου
7 – 9 Πολυσύλλαβο μπαμπάλισμα, μαμά/μπαμπά – μη ειδική αναφορά Αναγνωρίζει το όνομά του , συγκρατείται στην εντολή  “Όχι” Αρχίζει να παίζει παιχνίδια απομίμησης (ποιηματάκια με παλαμάκια, κρυφτούλι

 

10 – 12 Ναμά/μπαμπά με συγκεκριμένο νόημα, άλλη λέξη εκτός του μαμά και μπαμπά ή τα ονόματα άλλων μελών της οικογένειας  του ή  ή κατοικίδιων ζώων

 

Ακολουθεί τουλάχιστον μια εντολή ενός βήματος , χωρίς βοήθεια με χειρονομία( πχ. ,”Έλα εδώ”, “Δώσε μου το”) Δείχνει με το δάχτυλό του αγαπημένα αντικείμενα που επιθυμεί
16 18 Χρησιμοποιεί λέξεις  για να δείξει το τι θέλει (Τα αντικείμενα που επιθυμεί) Ακολουθεί πολλές εντολές ενός βήματος, δείχνει μέρη του σώματός του, όταν του το ζητηθεί

 

22 -24 Χρησιμοποιεί φράσεις με δύο λέξεις

 

Ακολουθεί  εντολές 2 βημάτων
30 Συντομογραφική  (τηλεγραφική) ομιλία Ακολουθεί προθετικές εντολές – με προθέσεις

 

36 Κάνει απλές προτάσεις

 Pediatric Secrets, Behavior and Development