Πόσο συχνά είναι τα προβλήματα του ύπνου στα παιδιά του Δημοτικού σχολείου;

Περίπου το 40% των παιδιών ηλικίας 7 έως 12 ετών βιώνουν την καθυστέρηση στην έναρξη του ύπνου, το 10% βιώνει το ξύπνημα στη διάρκεια της νύχτας και ένα άλλο 10% παρουσιάζει σημαντική υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας. Μερικές μελέτες έχουν δείξει επίσης, ότι η διάρκεια  του ύπνου των παιδιών έχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τα αναφερόμενα από τον δάσκαλο ψυχιατρικά τους συμπτώματα.

Pediatric Secrets, Behavior and Development