Πότε είναι το τραύλισμα παθολογικό;

Το τραύλισμα είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό της ομιλίας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, τα περισσότερα παιδιά σταματούν να τραυλίζουν μετά την ηλικία των 5 ή 6 ετών. Στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που κινδυνεύουν περισσότερο να συνεχιστεί ο τραυλισμός τους περιλαμβάνονται εκείνα με ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό τραυλισμού, και εκείνα στα οποία τους προκαλεί άγχος η πίεση να μιλήσουν. Ένα παιδί που συνεχίζει να τραυλίζει μετά την ηλικία των 5 ή 6 ετών θα πρέπει να παραπεμφθεί στον ειδικό λογοθεραπευτή για την περαιτέρω εκτίμηση του και την θεραπεία του.

Τι συμβουλές πρέπει να δοθούν στους γονείς των παιδιών που τραυλίζουν;

  • Να μην δίνουν στα παιδιά τους οδηγίες για το πώς θα πρέπει να ασχοληθούν με την ομιλία τους (“Μίλα αργά”, “Πάρε μια ανάσα”)
  • Να τους προσφέρουν ένα καλό παράδειγμα, με τη δική τους χαλαρή και άνετη εκφορά του λόγου τους
  • Να περιορίσουν τις προσδοκίες και κυρίως την απαίτηση από το παιδί τους να μιλάει στους ξένους, τους μεγάλους και τα πρόσωπα εξουσίας, ή να συγκριθεί και να ανταγωνιστεί  με τους  άλλους -πχ. τα αδέλφια του – στην ευχέρεια του λόγου
  • Να ακούν το παιδί τους με ιδιαίτερη προσοχή, όταν τους μιλάει και να αποφεύγουν να εκδηλώνουν την ανησυχία τους μπροστά του
  • Να αναζητούν την κατάλληλη επαγγελματική καθοδήγηση στην περίπτωση που η ροή του λόγου του δεν παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, μέσα σε 2 έως 3 μήνες

Pediatric Secrets, Behavior and Development