Πότε πρέπει να Αρχίζει η “Εκπαίδευση του Παιδιού στη Χρησιμοποίηση της Τουαλέτας”;

Η εκπαίδευσή του μπορεί να αρχίσει όταν αυτό: α) είναι έτοιμο να μιλήσει (χρησιμοποιεί φράσεις με δύο λέξεις και εκτελεί εντολές δυο σταδίων), β) αντιλαμβάνεται τη σχέση της αιτίας και του αποτελέσματος από τη χρήση της τουαλέτας, γ) φαίνεται ότι επιθυμεί και επιδιώκει την ανεξαρτησία του χωρίς αυτό να οδηγεί στην επιδείνωση των εναντιωματικών συμπεριφορών του, και δ) διαθέτει επαρκείς κινητικές δεξιότητες και επίγνωση του σώματος του. Τα σωματικά προαπαιτούμενα της νευρολογικής ωριμότητας της ουροδόχου  κύστεως και του ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου συνήθως συμβαίνουν στην ηλικία των 18 έως 30 μηνών. Η συναισθηματική ετοιμότητα του παιδιού επηρεάζεται συχνά από την ιδιοσυγκρασία του, τις στάσεις και την συμπεριφορά των γονέων και την επικοινωνία και τις αλληλεπιδράσεις με τους γονείς του. Η χρησιμοποίηση του  “γιο- γιο” αρχίζει συνήθως όταν το παιδί είναι 2 έως 3 ετών. Στις ΗΠΑ , περίπου το ¼ των παιδιών επιτυγχάνουν την ικανότητα ελέγχου των λειτουργιών της ουροδόχου κύστεως και του εντέρου κατά την διάρκεια της ημέρας  γύρω στα 2 έτη και το 98 % στην ηλικία των 3 ετών. Υπάρχουν ιδιαίτερες φυλετικές διαφορές αναφορικά με τις πεποιθήσεις των γονέων για το πότε πρέπει να αρχίζει η εκπαίδευση των παιδιών στην τουαλέτα. Συγκεκριμένα οι μαύροι γονείς πιστεύουν ότι πρέπει να αρχίζει από την ηλικία των 18 μηνών περίπου, και οι λευκοί από την ηλικία των 25 μηνών.

Pediatric Secrets, Behavior and Development