Πώς γίνεται η διάκριση μεταξύ της δυσλεξίας, της δυσαριθμησίας και της δυσγραφίας;

Η δυσλεξία είναι η κυριότερη μαθησιακή διαταραχή. Προσβάλλει το 3% έως το 15% των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Εκτός αυτού, περίπου το 80% των παιδιών που θεωρούνται  ως μαθησιακά ανάπηρα έχουν την δυσλεξία (ή μια συγκεκριμένη δυσκολία στην ανάγνωση) ως την πρωταρχική διάγνωση. Η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από τα προβλήματα στην  αποκωδικοποίηση μεμονωμένων  λέξεων (πχ. την ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων ξεχωριστά), και είναι αποτέλεσμα των ελλειμμάτων στην φωνολογική επεξεργασία.

Η δυσαριθμησία, ή η ειδική μαθηματική δυσκολία προσβάλλει το 1% έως το 6% των παιδιών. Οι αναπηρίες στα μαθηματικά περιλαμβάνουν τις δυσκολίες στον αριθμητικό υπολογισμό, στις μαθηματικές έννοιες και/ή  την εφαρμογή αυτών των εννοιών στις καθημερινές συνθήκες.

Η δυσγραφία, ή η διαταραχή στην γραπτή έκφραση, προσβάλλει έως και το 10% των παιδιών. Οι δυσκολίες στο γράψιμο έχουν αρκετές πιθανές αιτιολογίες, όπως είναι τα προβλήματα με τον έλεγχο των κινήσεων, με τις γλωσσολογικές ικανότητες, με τις οπτικό- χωρικές  δεξιότητες , τον κινητικό σχεδιασμό, την ιδιοδεκτικότητα, την προσοχή και την αλληλουχία.

Pediatric Secrets, Behavior and Development