Πώς τα παιδιά διαφορετικής ηλικίας ποικίλλουν στον τρόπο αντίδρασής τους στο διαζύγιο των γονέων τους;

Προσχολική ηλικία (2 – 5 ετών): Το πιθανότερο είναι να εμφανίσουν παλινδρόμηση στα αναπτυξιακά τους ορόσημα(πχ. στην εκπαίδευση της χρησιμοποίησης της τουαλέτας), ευερεθιστότητα, διαταραχές ύπνου, ανησυχία και η έγνοια για τον φόβο της εγκατάλειψης, απαιτητική συμπεριφορά απέναντι στον γονέα που παραμένει μαζί του)

Πρώιμη σχολική ηλικία (6 – 8 ετών): Το πιθανότερο είναι να παρουσιάσει έκδηλο πένθος, ασχολούμενο με τον φόβο της απόρριψης και της αντικατάστασής του. Τα μισά από αυτά μπορεί να έχουν μια μείωση της σχολικής τους απόδοσης.

Όψιμη σχολική ηλικία (9-12 ετών): Είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσει έντονη οργή απέναντι στον ένα ή και τους δύο γονείς του, να ξεχωρίσει τον ένα γονέα ως υπεύθυνο για το διαζύγιο, να χειροτερεύσουν η σχολική του απόδοση και οι σχέσεις του με του συνομηλίκους του και να το κυριεύσει η αίσθηση της μοναξιάς και της αδυναμίας

Εφηβεία: Σημαντική πιθανότητα να εμφανίσει: σοβαρή κατάθλιψη και ακόμη αυτοκτονικό ιδεασμό, εξωστρεφή και επικίνδυνη συμπεριφορά (κατάχρηση ουσιών, αδικαιολόγητη απουσία από το σχολείο – “κοπάνες” – , σεξουαλική δραστηριότητα), αμφισβητήσεις και ενδοιασμούς για την δυνατότητα της προσωπικής του μελλοντικής επιτυχίας στον γάμο του.

Pediatric Secrets, Behavior and Development