Σε ποιά Ηλικία Αναπτύσσουν τα παιδιά την, κατά Προτίμηση, Χρησιμοποίηση Περισσότερο του Ενός Χεριού;

Συνήθως περί την ηλικία των 18-24 μηνών. Η προτίμηση του χεριού σταθεροποιείται συνήθως όταν το παιδί είναι 5 ετών. Η, κατά προτίμηση, χρησιμοποίηση του ενός χεριού πριν από την ηλικία του 1 έτους μπορεί να είναι ενδεικτική της ύπαρξης ενός προβλήματος στο χέρι που αποφεύγεται η χρήση του (πχ. ημιπάρεση, βλάβη του βραχιονίου πλέγματος).

Ποιό ποσοστό παιδιών είναι αριστερόχειρα;

Διάφορες μελέτες τοποθετούν το ποσοστό της αριστεροχειρίας μεταξύ του 7% και του 10%. Ωστόσο, σε προηγούμενα πρόωρα βρέφη, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, το ποσοστό ανέρχεται στο 20% έως 25%. Παρόλο ότι είχε υποστηριχτεί η υπόθεση ότι μια προηγούμενη εγκεφαλική βλάβη σε αυτά τα βρέφη θα μπορούσε να αιτιολογήσει την αριστεροχειρία, οι μελέτες συσχέτισης της μονόπλευρης ενδοκοιλιακής αιμορραγίας και της χρήσης του χεριού, δεν απέδειξε καμία σχέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι διάφορα ζώα όπως τα ποντίκια, τα σκυλιά και οι γάτες εκδηλώνουν προτιμήσεις στη χρησιμοποίηση του ποδιού τους. Σε αυτές τις ομάδες ζώων, το 50% προτιμά να χρησιμοποιεί το αριστερό του πόδι και το άλλο 50% το δεξιό του πόδι.

Pediatric Secrets, Behavior and Development