Σε ποια ηλικία συμβαίνουν η υπνοβασία και η υπνολαλία;

Η υπνοβασία συμβαίνει ποιο συχνά στην ηλικία μεταξύ των 5 και 10 ετών. Μέχρι και το 15 % των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών μπορεί να έχουν υπνοβατήσει τουλάχιστον μία φορά, και έως το 10 % των  παιδιών ηλικίας 3 – 10 ετών  μπορεί να υπνοβατεί τακτικά. Το παιδί που υπνοβατεί είναι αδέξιο, νευρικό, ανήσυχο, βαδίζει χωρίς κανένα σκοπό, και δεν θυμάται το επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της υπνοβασίας του παιδιού είναι συχνός ο τραυματισμός του. Η υπνολαλία είναι μονοσυλλαβική και συχνά ακατανόητη. Και οι δύο αυτές καταστάσεις συνήθως υποχωρούν πριν από την ηλικίας των 15 ετών. Οι  σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να ωφεληθούν από την θεραπεία με τη διαζεπάμη ή την ιμιπραμίνη.

Pediatric Secrets, Behavior and Development