Τί μας αποκαλύπτουν τα στάδια του παιχνιδιού αναφορικά με την ανάπτυξη ενός παιδιού;

Παιχνίδι και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ
(ΜΗΝΕΣ)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
3 Παιχνίδι με τα χέρια στη μέση γραμμή Αισθητικοκινητική  – ανακάλυψη του εαυτού
4 -5 Χτυπάει αντικείμενα Ικανότητα να επηρεάζει το περιβάλλον
6- 7 Κατευθύνεται για να πλησιάσει και να πιάσει ένα αντικείμενο, το μεταφέρει από το ένα χέρι στο άλλο
7 -9 Χτυπάει και μασουλάει αντικείμενα
12 Πέταγμα αντικειμένων (“Το πετάω κάτω, και πιάσε το για μένα”), εξερευνά τα αντικείμενα με το βλέμμα του και τα δάχτυλά του και λιγότερο βάζοντας τα στο στόμα του. Μονιμότητα των αντικειμένων, κοινωνική αμοιβαιότητα, συντονισμένη προσοχή (βλεμματική επαφή), και απλή γλώσσα για να προκαλέσει την ανταπόκριση του ατόμου που το φροντίζει

 

16 – 18+

Στοιβάζει, αδειάζει και εξερευνά αντικείμενα, γεμίζει και αδειάζει δοχεία, βιδώνει και ξεβιδώνει καπάκια, ανοίγει και κλείνει τα φώτα, χειρίζεται απλά μηχανικά παιχνίδια (πχ. ένα κουτί που ανοίγοντας το τινάζεται μια φιγούρα, πλαστικά δοχεία σε σχήμα σφαίρας  με κενά συναρμολόγησης – shape ball)

 

Η συμπεριφορά της χρησιμοποίησης μέσων για την επίτευξη στόχων- ο πειραματισμός με το αίτιο και το αποτέλεσμα – την αιτιότητα
24 Μιμητικό παιχνίδι (“βοήθεια” με τα πιάτα, παιχνίδι με μια φυσική κούκλα) Γλώσσα και κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη της  “εσωτερικής ομιλίας”
36 Παιχνίδι προσποίησης (πχ. το παιχνίδι με ένα μαξιλάρι που για το παιδί παριστάνει την κούκλα)

 

Η διάκριση  μεταξύ του πραγματικού και του ψεύτικου
48 Απλά επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια της παιδικής χαράς με απλούς κανόνες Συγκεκριμένες διεργασίες (Piaget)

Δεδομένα από το http://www.parentcenter.com