Τί μπορεί να μάθει κάποιος για το αναπτυξιακό επίπεδο ενός παιδιού, από την χρήση ενός μαρκαδόρου;

 

Πολλά.  Νωρίτερα από τους 9 μήνες το βρέφος θα χρησιμοποιεί  τon μαρκαδόρο ως ένα αντικείμενο που το βάζει απλώς στο στόμα. Στην ηλικία μεταξύ των 10 και 14 μηνών κάνει σημάδια επάνω σε ένα κομμάτι χαρτιού, που είναι συνήθως αποτέλεσμα του κρατήματος του μολυβιού και του τυχαίου “χτυπήματός του” επάνω στο χαρτί. Γύρω στους 14 έως 16 μήνες, το βρέφος θα κάνει σημάδια αυθόρμητα, και στην ηλικία των 18 – 20 μηνών, θα μουτζουρώνει το χαρτί με δραστήριο και ηθελημένο τρόπο. Στην ηλικία των 20 έως 22 μηνών ένα βρέφος θα αρχίσει να αντιγράφει τα γεωμετρικά σχήματα που του υποδεικνύει ο εξεταστής του (Πίνακας). Η δυνατότητα του παιδιού να γράφει αυτά τα σημάδια και τα σχήματα προϋποθέτει ότι αυτό θα διαθέτει τις οπτικό – αντιληπτικές, τις λεπτές κινητικές και τις γνωστικές ικανότητες. Η καθυστέρηση στην ικανότητά του παιδιού να ολοκληρώσει αυτά τα πράγματα υποδηλώνει την δυσκολία που έχει με την μία ή και τις περισσότερες από παραπάνω ροές της ανάπτυξής του.

Πίνακας: Η Συσχέτιση της Χρησιμοποίησης της Μπογιάς με το Αναπτυξιακό Επίπεδο του Παιδιού

ΗΛΙΚΙΑ ΧΡΗΣIΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΜΠΟΓΙΑΣ
20 -22 Μηνών Εναλλάσσει το μουτζούρωμα με το χτύπημα επάνω στο χαρτί, μιμούμενο  τον εξεταστή του
27 – 30 Μηνών Εναλλάσσει το οριζόντιο με το κάθετο γράψιμο, μιμούμενο  τον εξεταστή του
36  Μηνών Αντιγράφει τον κύκλο από εικόνα
3   Ετών Αντιγράφει τον σταυρό
4   Ετών Αντιγράφει το τετράγωνο
5   Ετών Αντιγράφει το τρίγωνο
6  Ετών Αντιγράφει την Ελληνική σημαία

Ποια είναι η αξία του τεστ της ζωγραφικής των Goodenough-Hans;

Αυτό το τεστ “Ζωγράφισε έναν άνθρωπο” είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο ανίχνευσης το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της γνώσης και της νοημοσύνης, της οπτικής αντίληψης και της οπτικό-κινητικής ολοκλήρωσης ενός παιδιού. Από το παιδί ζητείται να ζωγραφίσει ένα ανθρωπάκι και του δίνεται  ένας πόντος για το κάθε μέρος του σώματος που θα σχεδιάσει. Το ζευγάρι των όμοιων μερών – πχ. τα δύο πόδια – υπολογίζεται ως ένα τμήμα του σώματος.  Ένα μέσο παιδί ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών θα ζωγραφίσει ένα άτομο με τρία τμήματα. Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία των 5 ετών και 3 μηνών θα ζωγραφίζουν ένα άτομο με έξι τμήματα (δηλαδή έξι ζευγάρια όμοιων μερών).