Τί συμβουλή θα μπορούσε να δοθεί σε ένα γονέα του οποίου το παιδί έχει νυχτερινούς τρόμους;

Εκείνο που κατά κύριο λόγο χρειάζεται είναι να εξηγηθεί στον γονέα το κλινικό φαινόμενο, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι το παιδί συνεχίζει να είναι κοιμισμένο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δεν θα πρέπει να επιδιώξει να το ξυπνήσει. Εφόσον συμπίπτουν χρονικά, μαζί με τους νυχτερινούς τρόμους, και η παρουσία στρες και στέρησης ύπνου, αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν επιτυχή αποτελέσματα, θα γίνει σκέψη για άλλης μορφής προσεγγίσεις.

  • Όταν οι νυχτερινοί τρόμοι συμβαίνουν την ίδια ώρα κάθε νύχτα, ο γονέας θα πρέπει να ξυπνάει το παιδί του 15 min πριν από το αναμενόμενο επεισόδιο, για ένα χρονικό διάστημα 7 ημερών, και να το κρατάει ξυπνητό επί 5 min. Αυτή η διαδικασία διακόπτει τον κύκλο του ύπνου και οδηγεί συχνά στην λύση του προβλήματος.
  • Σπανίως, σε σοβαρές περιπτώσεις νυχτερινών τρόμων, μια βραχείας διάρκειας χορήγηση διαζεπάμης θα καταστείλει τον REM ύπνο, θα επαναριθμήσει τους κύκλους του ύπνου και θα οδηγήσει στην διακοπή του προβλήματος.

Pediatric Secrets, Behavior and Development