Τα Σημεία Προβλημάτων του Λόγου/Γλώσσας, τα Οποία Επιβάλλουν την Ανάγκη της Περαιτέρω Αξιολόγησης Τους 

ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ (ΜΗΝΕΣ)

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

15 Δεν κοιτάζει/δεν δείχνει 5-10 αντικείμενα / άτομα που του αναφέρει ο γονέας του Δεν χρησιμοποιεί 3 λέξεις
18 Δεν ακολουθεί απλές εντολές (“κύλισε τη μπάλα”) Δεν χρησιμοποιεί μεμονωμένες απλές λέξεις (συμπεριλαμβανομένων της μαμάς και του μπαμπά )
24 Δεν δείχνει εικόνες ή μέρη του σώματός του όταν του αναφέρονται Λεξιλόγιο  μεμονωμένων  λέξεων
< 10
30 Δεν ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις  με λόγια  ή με γνέψιμο/ κούνημα του κεφαλιού του Δεν κάνει προτάσεις με δύο διαφορετικές λέξεις, συμπεριλαμβανομένων και των συνδυασμών ουσιαστικού/ρήματος , ακατάληπτος λόγος
35 Δεν καταλαβαίνει  τις  προθέσεις ή τις λέξεις που υποδηλώνουν δράση. Δεν ακολουθεί οδηγίες 2 σταδίων Λεξιλόγιο < 200 λέξεις, δεν ζητάει τα πράγματα με το όνομά τους, απαντά με ηχολαλία στις ερωτήσεις, παλινδρόμηση της γλώσσας μετά την απόκτηση φράσεων με δύο λέξεις

Pediatric Secrets, Behavior and Development