Ηλικία

Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν τα αναπτυξιακά ορόσημα των παιδιών από την νεογνική ηλικία μέχρι και την εφηβεία τους.

Ο τρόπος της ανασκόπησης της ανάπτυξης των παιδιών θα γίνει είτε:

  • Αναλυτικά ανά μήνα περίπου (Νεογέννητο, Ενός, 3,6,9,12 μηνών, 2 ετών, 2 1/2 ετών,3,4 και 5 ετών)
  • Συνοπτικά ανά ηλικιακό εύρος (0-6 μηνών, 6-12 μηνών, 12-18 μηνών, 18-24 μηνών, 24-30 μηνών, 30-36 μηνών,3,4,5,6,7,8,9,10,11-13, 13-15,15-16 και 17-18 ετών).

Επιπλέον θα αναφερθούν οι ημερομηνίες που τα ελληνόπουλα κατακτούν τα αναπτυξιακά τους ορόσημα.

Τέλος θα επισημανθούν τα σημεία εγρήγορσης (red flags) που όταν αναγνωρίσουν οι γονείς πρέπει αμέσως να αποτανθούν στον Παιδίατρο τους.