Η Αρχή της Εφηβείας: Ηλικία 11 -13 ετών


Σωματική Ανάπτυξη

 • Κορίτσια
  • Οι τρίχες στο εφήβαιό τους είναι σκουρόχρωμες και σπειροειδείς (κατσαρωμένες)
  • Η εμφάνιση των τριχών της μασχάλης αρχίζει μετά την τρίχωση του εφηβαίου
  • Απότομη αύξηση του σωματικού τους ύψους
  • Συνεχίζεται η αύξηση του στήθους
  • Διόγκωση των χειλιών του αιδοίου
  • Αύξηση του υποδόριου λίπους
  • Έναρξη της εμμηνορρυσίας
 • Αγόρια 
  • Προεφηβική  ανάπτυξη του σώματος
  • Αρχίζει η η αύξηση των όρχεων, του οσχέου και του πέους
  • Αραιή τρίχωση του εφηβαίου
  • Σταθερή και συνεχής η αύξηση του σωματικού ύψους


Γνωσιακή/Γλωσσική Ανάπτυξη

 • Η σκέψη του από συγκεκριμένη γίνεται αφηρημένη σκέψη (συλλογισμός που βασίζεται σε υποθέσεις ή προτάσεις και όχι μόνο σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή συμβάντα)
 • Αυξημένο το ενδιαφέρον για ιδέες, ηθικές αξίες, κοινωνικά ζητήματα: συχνά όμως χαρακτηρίζονται από στενή αντίληψη και είναι δογματικά
 • Ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τη μουσική και για την εμφάνισή του – κυρίως τα κορίτσια
 • Εκδηλώνει συνεχή αύξηση των συγκρούσεων με την οικογένεια – Ωστόσο  οι περισσότεροι αποδίδουν μεγάλη αξία και σεβασμό στην οικογένεια και στους εμπλεκόμενους γονείς


Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη

 • Διακατέχεται από το άγχος της αποδοχής του από τους συνομηλίκους του
 • Προβληματίζεται για τη ταυτότητά του
 • Εξαρτάται από την οικογένεια, αλλά όλο και περισσότερο δοκιμάζει να δει το αν είναι αποδεκτή η παραβίαση των ορίων της εξάρτησης του
 • Εδραιώνει την ανεξαρτησία του μέσα από αντιπαραθέσεις με τους συνομηλίκους του και την οικογένειά του
 • Είναι εγωκεντρικό
 • Παρουσιάζει απότομες μεταπτώσεις της ψυχικής του διάθεσης και της συμπεριφοράς του
 • Τα κορίτσια ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για την εικόνα του σώματός τους και τις σωματικές τους μεταβολές
 • Αυξάνει διαρκώς το ενδιαφέρον τους για τους συνομηλίκους και την κουλτούρα τους
 • Οι αλλαγές των φίλων είναι συχνές
 • Έχουν συχνότερες φιλίες με άτομα του ίδιου φύλου, παρόλο ότι κυριαρχούνται από τις ανησυχίες, το άγχος και από τους πειραματισμούς με το αντίθετο φύλο
 • Έχουν μεγάλη ανάγκη για επιτυχία και αναγνώριση της προσπάθειάς τους, παρόλο ότι αυτή η ανάγκη μπορεί να συγκαλύπτεται από την πολλές φορές κυρίαρχη και παραπλανητική αδιαφορία τους