Μέση Εφηβεία: Ηλικία 13 -15 ετών


Σωματική Ανάπτυξη

 • Κορίτσια
  • Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της τρίχωσης του εφηβαίου
  • Μέτρια η ποσότητα των τριχών της μασχάλης
  • Συνέχιση της ανάπτυξης του στήθους
  • Ικανοποιητική ολοκλήρωση της σεξουαλικής ωρίμανσης με την έμμηνο ρύση
  • Επιβράδυνση στην αύξηση του σωματικού τους ύψους
  • Έναρξη της ωορρηξίας (είναι γόνιμα)
  • Μέτρια ανάπτυξη των μυών και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων
 • Αγόρια 
  • Οι τρίχες στο εφήβαιο είναι σκουρόχρωμες και σπειροειδείς(κατσαρωμένες)
  • Οι τρίχες στις μασχάλες εμφανίζονται μετά την τρίχωση του εφηβαίου
  • Το πέος, οι όρχεις και το όσχεο  συνεχίζουν να αυξάνουν
  • Απότομη αύξηση του σωματικού ύψους
  • Εκροή στείρου σπερματικού υγρού
  • Βράχνιασμα της φωνής καθώς διογκώνεται ο λάρυγγας
  • Εμφάνιση του μουστακιού


Γνωσιακή/Γλωσσική Ανάπτυξη

 • Εμφανίζει πλήρη ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης (γύρω στην ηλικία των 15 ετών), η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε περισσότερες περιπτώσεις
 • Το άγχος και η σημαντική διάσπαση της προσοχής μπορεί να παρακωλύσουν  τη λειτουργία  της αφηρημένης σκέψης
 • Επιδεικνύει συνεχές ενδιαφέρον για τις ιδέες, τις ηθικές αξίες και τα κοινωνικά ζητήματα


Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη

 • Όλο και περισσότερο ανεξαρτητοποιείται από την οικογένειά του. Λιγότερο εμφανής η δοκιμαστική αποδοχή  της παραβίασης των ορίων της εξάρτησής του
 • Τα κορίτσια νοιώθουν μεγαλύτερη άνεση με την εικόνα και τις αλλαγές του σώματός τους
 • Αντίθετα, τα αγόρια  τα προβληματίζει περισσότερο η εικόνα  του σώματός τους και οι αλλαγές που τους επιφέρει η έναρξη της εφηβείας τους
 • Σημειώνεται αύξηση  των σχέσεων του με το αντίθετο φύλο, παρόλο ότι συνεχίζονται και οι σχέσεις με τα άτομα του ίδιου φύλου
 • Εμπιστεύεται τις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους αλλά αυτές ενίοτε του δημιουργούν άγχος
 • Μπορεί να προβούν στη δοκιμαστική λήψη-κατάχρηση ουσιών
 • Τους απασχολεί η επιδίωξη της επιτυχίας, η αύξηση των εμπειριών, αλλά και η αναγνώριση των προσπαθειών τους*
 • Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την προσωπική τους εμφάνιση, τη μουσική  και τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν τη κουλτούρα των συνομηλίκων τους