Μετεφηβική Ηλικία: 17 – 18 ετών


Σωματική Ανάπτυξη

 • Κορίτσια 
  • Ολοκλήρωση της ανάπτυξης της μήτρας στην ηλικία των 18 -21 ετών
  • Πλήρης η λοιπή σωματική ανάπτυξη
 • Αγόρια 
  • Πλήρης ανάπτυξη των πρωτογενών και δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου. Μπορεί να συνεχίζεται η ανάπτυξη των μυών και των τριχών


Γνωσιακή/Γλωσσική Ανάπτυξη

 • Όλο ένα και περισσότερο δοκιμάζονται στη πράξη οι ικανότητες της αφηρημένης σκέψης και των δεξιοτήτων της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων, εξαιτίας της ανάγκης για ανεξαρτητοποίηση και/ή το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο


Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη

 • Αν και συχνά με δυσκολία, είναι μερικώς ή πλήρως χειραφετημένο
 • Ενώ περιορίζονται οι ανησυχίες του για την επίτευξη της αυτονομίας του, αυξάνονται οι προβληματισμοί του που αφορούν τα μέσα με τα οποία θα μπορέσει να το επιτύχει (οικονομικοί πόροι)
 • Οι σχέσεις του με την οικογένεια είναι συχνά λιγότερο συγκρουσιακές και αυτές περιστρέφονται γύρω από τα ζητήματα της χειραφέτησης
 • Συνεχίζει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις σχέσεις με τους συνομηλίκους του και στο καθορισμό της ταυτότητάς του*

*Με το δεδομένο των πολιτισμικών διαφορών στην ανάπτυξη της “ανεξαρτησίας” είναι σημαντικό να μη θεωρείται ότι αποτελεί κάτι το παθολογικό, όταν η οικογένεια και τα νεαρά άτομα δίνουν έμφαση στη συνέχιση του δεσμού τους κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της ενηλικίωσης. Σε αυτές τις οικογένειες ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της υπευθυνότητας και της αρμοδιότητας των μελών της στην εκτέλεση των διαφόρων ρόλων τους και πολύ λιγότερο στην κοινωνική αυτονόμηση και τη διάσπαση του οικογενειακού τους δεσμού