Παιδιά Δημοτικού Ηλικίας 7 ετών


Σωματική Ανάπτυξη

 • Αδρή Κινητική Ανάπτυξη 
  • Ο βαθμός της δραστηριότητας διαφέρει μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικίας
  • Μπορεί και κάνει βόλτα με δίκυκλο
  • Τρέχει επιδέξια στηριζόμενο στις  “μπάλες του ποδιού” ( το μέρος του πέλματος που βρίσκεται μεταξύ των δαχτύλων και της καμάρας του)
 • Λεπτή Κινητική Δεξιότητα 
  • Έχει καλά αναπτυγμένους τους μικρούς μυς
  • Έχει αναπτύξει καλά το συντονισμό χεριού- ματιού
  • Σχεδιάζει συμμετρικό τρίγωνο
  • Αντιγράφει κάθετα και οριζόντια διαμάντια


Γνωσιακή/Γλωσσική Ανάπτυξη

 • Μιλάει με ευφράδεια
 • Μπορούν και χρησιμοποιούν την αργκό γλώσσα και τις στερεότυπες εκφράσεις
 • Κατανοούν την σχέση αιτίου και αποτελέσματος
 • Απαγγέλουν τις ημέρες της εβδομάδας και τους μήνες του έτους
 • Αναφέρονται εκ των υστέρων για τα συναισθήματά τους
 • Συχνά, όταν είναι προσηλωμένα σε μια δραστηριότητα, δίνουν την εντύπωση ότι δεν ακούν
 • Δείχνει ότι διαθέτει την ικανότητα συγκεκριμένης επίλυσης ενός προβλήματος
 • Οργανώνει και ταξινομεί τις πληροφορίες του
 • Μαθαίνει καλύτερα με συγκεκριμένα παραδείγματα
 • Επιδεικνύει ενδιαφέρον για ζητήματα που αφορούν την τύχη και την τιμιότητα
 • Αρχίζει να έχει την εσωτερική αίσθηση του χρόνου

Ορόσημα της Σχολικής Προόδου 

 • Εμφανίζει συνεχή αύξηση του αναγνωστικού του λεξιλογίου
 • Το γράψιμό του είναι ταχύτερο
 • Αρχίζει να διορθώνει από μόνο του τα λάθη αντιστροφής( π.χ. να γράφει το  “ε” αντί του “3”)
 • Μαθαίνει να λύνει τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
 • Μαθαίνει να λέει την ώρα


Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη

 • Δείχνει  ανεξαρτησία στη διεκπεραίωση των καθημερινών του δραστηριοτήτων
 • Μαθαίνει να απομακρύνει τις διασπάσεις της προσοχής του και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε μια δραστηριότητα κάθε φορά
 • Όταν θυμώνει γίνεται σιωπηλό και αγέλαστο
 • Ελέγχει καλύτερα τον τόνο της φωνής του και την οργή του
 • Θέτει υψηλές προσδοκίες για τον εαυτό του, και συχνά απογοητεύεται από την απόδοσή του
 • Διακατέχεται από το άγχος να ευχαριστήσει τους άλλους και είναι ευαίσθητο στον έπαινο και την επίκριση
 • Δεν έχει μάθει να αποδέχεται την ήττα του στα παιχνίδια, με αποτέλεσμα ή να  εξαπατήσει  ή να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από το παιχνίδι
 • Μπορεί να έχει περιορισμένη την αίσθηση του χιούμορ, και να νομίζει ότι οι άλλοι το κοροϊδεύουν
 • Είναι ευγενικός προς τους άλλους
 • Ενδιαφέρεται για το σωστό και το λάθος