Τέλος της Εφηβείας: Ηλικία 15 – 16 ετών


Σωματική Ανάπτυξη

 • Κορίτσια 
  • Ολοκλήρωση του στήθους και της τρίχωσης των μασχαλών
  • Επιβράδυνση στην αύξηση του σωματικού ύψους(η αύξηση σταματάει στην ηλικία των 16 ετών ±13 μήνες)
 • Αγόρια
  • Τρίχωση στο πρόσωπο και το σώμα
  • Πύκνωση των τριχών στο εφήβαιο και τις μασχάλες
  • Η φωνή τους γίνεται βαθύτερη
  • Οι όρχεις, το πέος και το όσχεο συνεχίζουν να αυξάνονται
  • Παραγωγή κινούμενων σπερματοζωαρίων (είναι γόνιμα)
  • Βαθμιαία επιβράδυνση στην αύξηση του σωματικού ύψους (η αύξηση ολοκληρώνεται στην ηλικία των  17 3/4  ετών ±10 μήνες)
  • Αύξηση μυϊκής μάζας και κινητικών δεξιοτήτων


Γνωσιακή/ Γλωσσική Ανάπτυξη

Καλά εδραιωμένη η αφαιρετική σκέψη. Την εφαρμόζουν στις δικές τους τρέχουσες και μελλοντικές καταστάσεις και σε ευρύτερα ζητήματα (π.χ.  κοινωνικές ανησυχίες, ακαδημαϊκές μελέτες


Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη

 • Μπορεί να εμφανίσει αύξηση των συμπεριφορών άγχους και αποφυγής καθώς επίκειται ένα σημαντικό βήμα χειραφέτησης (π.χ. η αποφοίτηση, η απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η εισαγωγή του στο κολέγιο, μερική η ολική αυτό-συντήρηση)* 
 • Όλο και περισσότερο  ανησυχεί και ενδιαφέρεται  να βαδίσει προς την ανεξαρτησία: γενικά δεν είναι ψυχοσυναισθηματικά  και οικονομικά έτοιμος για τη πλήρη χειραφέτηση και αυτονομία του* 
 • Διατηρεί  περισσότερο σταθερές σχέσεις με τους συνομηλίκους του και τους ενήλικες
 • Έχει εδραιώσει την εικόνα  για το σώμα του – αυτό ισχύει κυρίως μεταξύ των κοριτσιών
 • Έχει περισσότερο ρεαλιστική και σταθερή γνώμη για τον εαυτό του και τους άλλους, για τη φύση των προβλημάτων του  και του καλύτερου τρόπου επίλυσής τους
 • Συνεχίζει να επιζητεί την πραγματοποίηση της επιτυχίας και την αναγνώριση των προσπαθειών του