Παραρτήματα

Οι κατάλογοι ερωτήσεων που ακολουθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς προκειμένου να αναγνωρίσουν τα πρότυπα της ανάπτυξης της ακοής και την όρασης και να τους βοηθήσουν να αναζητήσουν τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης, εφόσον το παιδί τους έχει ειδικές ανάγκες.

Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση προβλήματος ακοής
Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση προβλήματος όρασης
Ερωτηματολόγιο για την υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες