Τα Αναπτυξιακά Ορόσημα στα Ελληνόπουλα

Αναπτυξιακά ορόσημα
Στην ανάπτυξη κάθε παιδιού τίποτα δεν είναι απόλυτο

Η ανάπτυξη του παιδιού (σωματική, πνευματική, ψυχική) χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή εμφάνιση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Κάθε δεξιότητα εμφανίζεται σε ορισμένη ηλικία, η οποία ονομάζεται “κρίσιμη ηλικία” της συγκεκριμένης δεξιότητας.

Αναπτυξιακές διαταραχές είναι οι διαταραχές που παρεμβάλλονται στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, με αποτέλεσμα την πρόκληση μιας συνεχιζόμενης ανικανότητας σώματος, πνεύματος ή ψυχής. Οι αναπτυξιακές διαταραχές αφορούν στους τέσσερις τομείς της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, την κοινωνική συμπεριφορά και αυτοεξυπηρέτηση, τη λεπτή κινητικότητα σε συνάρτηση με την όραση, την ομιλία σε συνάρτηση με την ακοή και την αδρή κινητικότητα του παιδιού.

Ο έλεγχος της ανάπτυξης πρέπει να γίνεται κατά τακτά διαστήματα. Οι ηλικίες που έχουν επιλεγεί για τον έλεγχο είναι: η 8η εβδομάδα, ο 8ος, 12ος, 18ος μήνας και ο 2ος, 3ος,4ος και 5ος χρόνος ζωής και ονομάζονται “ηλικίες κλειδιά” καθόσον χαρακτηριστικές αναπτυξιακές δεξιότητες κατακτιόνται στις ηλικίες αυτές.

Το εργαλείο για τον έλεγχο της ανάπτυξης και ως εκ τούτου της έγκαιρης διάγνωσης των αναπτυξιακών διαταραχών είναι οι ανιχνευτικές αναπτυξιακές δοκιμασίες (developmental screening tests) όπως είναι το Denver Test (DDST). Το DDST χρησιμοποιείται πάνω από 40 χρόνια παγκοσμίως ως το πρώτο αδρό ανιχνευτικό εργαλείο αναπτυξιακών διαταραχών σε βρέφη και παιδιά.

To Denver test έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί σε πάνω από δώδεκα χώρες, και έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών σε περισσότερα από πενήντα εκατομμύρια παιδιά. Ανάμεσα στις χώρες που έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί ανήκει και η Ελλάδα. Ακολουθούν οι πίνακες του Denver για τα Ελληνόπουλα που αφορούν (1) Την Κοινωνική Συμπεριφορά και Αυτοεξυπηρέτηση, (2) Την Λεπτή Κινητικότητα, (3) Την Ακοή και την Ομιλία και (4) Την Αδρή Κινητικότητα

Το Αναπτυξιακό Ανιχνευτικό Τεστ Denver II στα Ελληνόπουλα, 
Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ – Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς», ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”