Ενεργός Μάθηση

Η προσφορά του γονιού στην ενεργό μάθηση του μικρού τους είναι η προσφορά κινήτρων

Ένα Μοναδικό Παιδί:

Παρατηρώντας πώς το παιδί μαθαίνει

Οι Θετικές Σχέσεις:

Τί μπορούν να κάνουν οι ενήλικες

Τα Ενισχυτικά Περιβάλλοντα:

Τι μπορούν να προσφέρουν οι ενήλικες

Συμμετέχοντας προσηλωμένο

Διατηρώντας τη προσοχή του στη δραστηριότητά του για αρκετό χρόνο.

Επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό ενεργητικότητας και έντονο ενδιαφέρον.

Δεν αποσπάται η προσοχή του εύκολα.

Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες.

 Να βοηθήσουν τα παιδιά να επιλέξουν τις δραστηριότητές τους – το τι θέλουν να κάνουν και το πώς επιθυμούν να το κάνουν.

Να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, δείχνοντας και οι ίδιοι ενδιαφέρον και να ηρεμήσουν τα υπερδιεγερτικά παιδιά.

Να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν επίγνωση των στόχων τους, να κάνουν σχέδια, να ανασκοπούν τη πρόοδο και τις επιτυχίες τους.

Να περιγράφουν εκείνο που προσπαθούν να κάνουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συζητούν για τις διαδικασίες που ακολούθησαν και τις επιτυχίες τους.

Να είναι συγκεκριμένοι , όταν τα επαινείτε, επισημαίνοντας κυρίως την εκτίμησή σας στην  προσπάθειά τους (π.χ. την επικέντρωση της προσοχής τους, τις προσπάθειες διαφορετικής προσέγγισης  την επιμονή και την υπομονή τους, την επίλυση ενός δύσκολου προβλήματος και την εφαρμογή καινούριων ιδεών).

Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μαθαίνουν από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά.

Να έχουν υπόψη τους ότι τα παιδιά αυξάνουν τα κίνητρά τους για  τη μάθηση, όταν  τους εξηγούνται οι λόγοι και  η αξία της μάθησης , και όχι απλά να επιδιώκεται η αυταρχική χειραγώγησή τους .

Τα παιδιά θα απορροφηθούν περισσότερο στο παιχνίδι τους, όταν τους προσφέρετε για εξερεύνηση κάτι που είναι  πρωτόγνωρο και ασυνήθιστο, και ιδίως όταν αυτό συνδέεται με τα ενδιαφέροντά τους

Να παρατηρήσουν ποιο παιχνίδι προκαλεί τη περιέργεια των παιδιών, κοιτάζοντας τα αν εμφανίζουν σημεία βαθειάς προσήλωσης, γεγονός που θα τους βοηθήσει να διαπιστώσουν  ότι, η μέσω του παιχνιδιού ,  μάθηση θα προκύψει από εσωτερικά κίνητρα.

Να βεβαιωθούν τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους το χρόνο και την ελευθερία  να αφοσιωθούν με πάθος στις δραστηριότητες τους.

Τα παιδιά μπορούν να επικεντρώσουν τη προσοχή και το ενδιαφέρον τους στα πράγματα που τα ενδιαφέρουν για κάποιο  χρονικό διάστημα. Βοηθείστε τα  να σκεφτούν και να ανακαλύψουν νέες ιδέες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους για το παιχνίδι , δείχνοντας και συζητώντας μαζί τους το περιεχόμενο σε φωτογραφίες από προηγούμενες δραστηριότητές τους.

Κρατείστε τις σημαντικές δραστηριότητες παιχνιδιού των παιδιών σας σε ετοιμότητα για άμεση χρησιμοποίηση, αντί να τις απομακρύνετε (τακτοποιείτε) τακτικά

Να διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους  και την αναγκαία πίστωση χρόνου για τη συμμετοχή στο παιχνίδι όλων των παιδιών

 

 

 

Εμμένοντας στη προσπάθεια

Επιμένοντας να συνεχίζει όταν του προκύπτουν  δυσκολίες.

Έχοντας τη πεποίθηση ότι η περισσότερη προσπάθεια και η διαφορετική προσέγγιση θα αποδώσουν.

Επανερχόμενο μετά από δυσκολίες.

Απολαμβάνοντας την επιτυχία για εκείνο που κανονιστεί  να κάνει

Δείχνοντας ικανοποίηση όταν επιτυγχάνει τους στόχους του.

Νοιώθοντας υπερηφάνεια για το πώς κατόρθωσε να κάνει κάτι – και όχι μόνο από το τελική έκβαση της προσπάθειας.

Απολαμβάνοντας και νοιώθοντας προσωπική -εσωτερική –ικανοποίηση, από την αντιμετώπιση των δυσκολιών και όχι εξαιτίας των εξωτερικών ανταμοιβών ή επαίνων.