Ευρύτερες Αναπτυξιακές Φάσεις


Γέννηση - 11 μηνών

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η σωματική ανάπτυξη των βρεφών είναι ταχύτατη και αποκτούν ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο των μυών τους. Επίσης, αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν τη κίνηση των άκρων και της κεφαλής τους, αποκτούν την ικανότητα της κίνησης και μπορούν να πιάσουν και να χειριστούν τα διάφορα αντικείμενα. Αρχίζουν να μαθαίνουν από τη στιγμή που θα γεννηθούν. Ακόμη και προτού να πουν τις πρώτες λέξεις τουςανακαλύπτουν πάρα πολλά για τη γλώσσα, όταν ακούν τα άτομα που βρίσκονται γύρω τους να μιλούν και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται, κατά κάποιο τρόπο, στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους. Η γεμάτη στοργή και ευαισθησία φροντίδα τους, η οποία ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες αντιληπτικές και συναισθηματικές τους ανάγκες, συμβάλει καθοριστικά στην οικοδόμηση ασφαλών και σταθερών δεσμών με τα ξεχωριστά τους άτομα, όπως είναι οι γονείς τους, τα μέλη της οικογένειας τους και τα πρόσωπα που τα φροντίζουν. Οι συνήθεις κανονικές, και ευέλικτες ρουτίνες βοηθούν τα μικρά παιδιά να αποκτήσουν μια αίσθηση της σειράς και της τάξης που επικρατεί στο κόσμο και συγχρόνως να μπορούν να προβλέψουν την εξέλιξη των γεγονότων που τα αφορούν. Η μεγάλη ποικιλλία εμπειριών, στις οποίες εμπλέκονται όλες οι αισθήσεις, ενθαρρύνει τη μάθηση και το ενδιαφέρον των παιδιών για το περιβάλλον τους.


Από 8-20 μηνών

Μόλις τα παιδιά αποκτήσουν την ικανότητα της βάδισης, ανοίγονται διάπλατα νέες ευκαιρίες για την εξερεύνηση του περιβάλλοντός τους και τη σωματική  τους άσκηση. Ένα ασφαλές και ενδιαφέρον περιβάλλον, με τα κατάλληλα για την ηλικία μέσα, βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν τη περιέργειά τους, το συντονισμό των κινήσεων και τις σωματικές τους ικανότητες. Είναι η ώρα, όπου τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να μαθαίνουν τις αρχές της αυτοσυγκράτησης και το πώς να διαμορφώνουν τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, αυτή τη περίοδο τα παιδιά μπορούν να ενθαρρυνθούν, από τα άτομα με τα οποία έχουν θετικό ψυχοσυναισθηματικό δεσμό, να αναπτύξουν τις κοινωνικές και ψυχικές τους δεξιότητες. Στηριζόμενοι στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, τα παιδιά αρχίζουν τώρα να αποκτούν την αίσθηση του εαυτού τους και είναι περισσότερο ικανά να εκφράσουν τα συναισθήματά και τις ανάγκες τους. Παράλληλα με τη μη λεκτική  επικοινωνία τα παιδιά μαθαίνουν λίγες απλές λέξεις που αναφέρονται σε πράγματα της καθημερινότητας και σε πρόσωπα. Αυτή τη περίοδο, με την ενθάρρυνση και τη πληθώρα των σχέσεων με τους φροντιστές αυξάνουν οι δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών  γεγονός που τα οδηγεί στη ταχύτατη επέκταση του λεξιλογίου τους.


Από 16-26 μηνών

Σε αυτή τη φάση τα παιδιά σφύζουν από ενεργητικότητα και προκειμένου να μπορέσουν να τη διαχειριστούν με σωστό τρόπο θα χρειαστούν τη προσεκτική σας υποστήριξη. Η όλο και περισσότερο αύξηση των σωματικών δυνάμεων και δεξιοτήτων  σημαίνει ότι τα παιδιά  χρειάζονται να τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες  για άσκηση και διοχέτευση της ενέργειάς τους, αλλά και στιγμές για πιο ήρεμες δραστηριότητες. Το παιχνίδι με τα άλλα παιδιάαποτελεί ένα νέο πεδίο μάθησης. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να  αντιληφτούν καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων και το πώς θα μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί τους. Η εξερεύνηση και η απλή αυτοεξυπηρέτησή τους θα τους δημιουργήσει ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν ποια είναι τα ανεκτά όρια της συμπεριφοράς τους και το πώς να διαχειριστούν  την απογοήτευσή τους. Τα συναρμολογούμενα παιχνίδια τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στον απλό σχεδιασμό των ενεργειών τους. Το προσποιητό παιχνίδι βοηθάει τα παιδιά να μάθουν ένα πλαίσιο δυνατοτήτων. Οι ενήλικες συνεχίζουν να αποτελούν μια σημαντική πηγή ασφάλειας και καταπράυνσης τους.


Από 22-36 μηνών

Τα παιδιά συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις λεπτές κινητικές δεξιότητες τους και τους ευχαριστεί να ζωγραφίζουν, να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά, να παρατηρούν εικονογραφημένα βιβλία και να ακούν να τους αφηγούνται διάφορες ιστοριούλες – σημαντικά  βήματα που αφορούν την απόκτηση της ικανότητας της ανάγνωσης και της γραφής. Η αυτονόμηση και η αυτοεξυπηρέτησή τους αρχίζουν να αναδύονται, εφόσον οι ενήλικες τα ενθαρρύνουν  σε τομείς όπως είναι η σίτισή, το ντύσιμο και η χρησιμοποίηση της τουαλέτας. Ο έπαινος για τα επιτεύγματά τους θα τα βοηθήσει να οικοδομήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Σε αυτή τη φάση, ο λόγος των παιδιών αναπτύσσεται γρήγορα και πολλά παιδιά αρχίζουν να σχηματίζουν προτάσεις. Η συμμετοχή σας σε συζητήσεις με τα παιδιάθεωρείται ένας σημαντικός τρόπος για να μάθουν νέα πράγματα και να αρχίσουν να σκέπτονται για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Οι αναπτυσσόμενες σωματικές δεξιότητες σημαίνουν ότι τώρα τα παιδιά αποκτούν τις ικανότητες να βαδίσουν, να αναρριχηθούν να τρέχουν,  και να παίζουν μαζί με άλλα παιδιά. Σε αυτή τη περίοδο τους δίνεται η ευκαιρία να μάθουν για τους κινδύνους που διατρέχουν και για τα περιθώρια της ασφάλειάς τους.


Από 30-50 μηνών

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στα ομαδικά παιχνίδια, όπως είναι το προσποιητό παιχνίδι και τα διάφορα κατασκευαστικά παιχνίδια βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τις σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες της ανταλλαγής και της συνεργασίας. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα αναφορικά με το πώς μπορούν να βοηθούν τους ενήλικες στις καθημερινές τους δραστηριότητεςκαι για το πώς θα επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της ανεξαρτησίας τους και της συμμόρφωσής τους με τις επιθυμίες και τις υποδείξεις των άλλων. Ωστόσο τα παιδιά συνεχίζουν να χρειάζονται την άνεση και την ασφάλεια που τους παρέχουν τα προσφιλή τους άτομα. Οι στενές και θερμές σχέσεις με τους  φροντιστές τους αποτελούν τη βάση για περισσότερη μάθηση, όπως είναι η ενθάρρυνση τους να κάνουν τις υγιείς επιλογές της σωστής τους διατροφής και της καθημερινής σωματικής τους άσκησης. Σε  αυτό το αναπτυξιακό στάδιο τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της θέσης τους μέσα σε μια κοινότητα. Με τη συμβολή πολλών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων μπορεί να επιτευχτεί η ταχεία ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου. Η γλώσσα των παιδιών είναι τώρα πολύ περισσότερο σύνθετη, καθώς πολλά από τα παιδιά αυτής της ηλικίας  χρησιμοποιούν μεγαλύτερες προτάσεις. Οι  συζητήσεις με τους ενήλικες καθιστούν μια σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης, καθοδήγησης και καθησύχασης.


Από 40-60+ μηνών

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα παιδιά οικοδομούν μια ισχυρότερη αίσθηση της ταυτότητάς τους και τη θέση τους μέσα στον ευρύτερο κόσμο. Τα παιδιά αρχίζουν: να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των κοινωνικών κανόνων, των ηθικών αξιών και των παραδόσεων, να επιδεικνύουν κατανόηση  και ανοχή έναντι των άλλων, και μαθαίνουν πώς να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Η μάθηση και το παιχνίδι τους σε μικρές ομάδες τα βοηθάει να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Τα παιδιά τώρα καθίστανται ικανότερα στο να σχεδιάζουν και να αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση  περισσότερο απαιτητικών δραστηριοτήτων, με τη χρησιμοποίηση ενός ευρύτερου πλαισίου υλικών και μεθόδων. Σε αυτή τη φάση της ηλικίας τους τα παιδιά μαθαίνουν να συμμετέχουν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά μαζί με ικανότερους συνομηλίκους και ενήλικες. Συνεχίζουν να αναπτύσσονται ο προφορικός και γραπτός λόγος, η ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων, και οι δεξιότητες του συλλογισμού και της αριθμητικής. Η  κατανόηση της σχέσης αιτίου και αποτελέσματος προάγεται από διάφορα υλικά, μέσα και τεχνολογίες.