Οι  Τέσσερες Αρχές στις οποίες στηρίζεται η προσχολική εκπαίδευση είναι: 

Ένα Μοναδικό Παιδί

Το κάθε παιδί είναι επιδεκτικό για μάθηση από τη γέννησή του, εφόσον είναι υγιές, δυνατό, ικανό με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Οι Θετικές Σχέσεις

Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι δυνατά και αυτόνομα έχοντας ως βάση τις σταθερές, γεμάτες αγάπη, θαλπωρή και ασφάλεια των σχέσεών τους με τους γονείς και/ή των προσώπων που τα φροντίζουν (πρόσωπα-κλειδιά)

Τα Ενισχυντικά Περιβάλλοντα

Το περιβάλλον διαδραματίζει ένα ουσιαστικό ρόλο για τη στήριξη και τη διεύρυνση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών

Η Μάθηση και η Ανάπτυξη

Τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς και όλοι οι τομείς μάθησης και ανάπτυξης είναι εξίσου σημαντικοί και αλληλένδετοι.