Συχνές Ερωτο-Απαντήσεις

Ακολουθούν συχνές ερωτο-απαντήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών: