Προσηλώνει το βλέμμα του σε παιχνίδι

Προσηλώνει το βλέμμα του σε παιχνίδι

Προσηλώνει το βλέμμα του σε παιχνίδι που κινείται προς και μακριά από το πρόσωπό του

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *