Μάθημα στο αυτοκίνητο

Μάθημα στο αυτοκίνητο

Μάθετέ του το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του και κάντε επανάληψη όταν είστε στο αυτοκίνητο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *