Μαντεύω την εικόνα

Μαντεύω την εικόνα

Υπάρχουν παιχνίδια που μια εικόνα εμφανίζεται σταδιακά και το παιδί προσπαθεί να την μαντέψει πριν αποκαλυφθεί ολόκληρη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *