Ανταποκρίνεται σε εντολές

Ανταποκρίνεται σε εντολές

Το παιδί ανταποκρίνεται στο “εμπρός” ή “σσ” βάζοντας “το ανθρωπάκι στη βάρκα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *