Κοιτάει μικρά αντικείμενα

Κοιτάει μικρά αντικείμενα

Κοιτάει προσεκτικά μικρά αντικείμενα μεγέθους 1 χιλιοστού σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών σε ηλικία 8 μηνών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *