Η γνωσιακή και η άλλη, σχετιζόμενη με την ηλικία, ανεπάρκεια μπορούν να αντισταθμιστούν από τη νοημοσύνη

Age and Ageing, April 2016

Η παιδική νοημοσύνη – ευφυΐα— στα πρώτα παιδικά χρόνια συνιστά τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει στην μετέπειτα ηλικία τη τριάδα της ανεπάρκειας (γνωσιακή, συναισθηματική, και σωματική). Η αποτροπής της κατάπτωσης στην τρίτη ηλικία εξαρτάται από την ανάπτυξη της ευφυϊας στην παιδική ηλικία

Ο σχεδιασμός της μελέτης

  • Τα δεδομένα 346 ατόμων από την Ομάδα Γέννησης των παιδιών, το 1936 στο Aberdeen, περιλάμβαναν: τις εκτιμήσεις της παιδικής νοημοσύνης, της αργότερης γνωσιακής ικανότητας, της σωματικής λειτουργίας, τα καταθλιπτικά συμπτώματα, και το κύριο επάγγελμα στη διάρκεια της ζωής.
  • Χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα επαγγελματικό προφίλ και τη τριάδα της ανεπάρκειας.
  • Οι στατιστικές προσεγγίσεις συνέβαλαν στην εκτίμηση των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των κινδύνων στη διάρκεια της ζωής για τη τριάδα της ανεπάρκειας.

Τα βασικά αποτελέσματα

  • Ανεξάρτητα από τη νοημοσύνη της παιδικής ηλικίας ,το επαγγελματικό προφίλ επηρέασε σημαντικά τη τριάδα της ανεπάρκειας.
  • Η νοημοσύνη της παιδικής ηλικίας αποτέλεσε τον κορυφαίο παράγοντα επιρροής στη τριάδα της ανεπαρκείας, μέσω των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επίδρασης της στο επάγγελμα.
  • Η άμεση επίπτωσητης παιδικής νοημοσύνης ήταν 1.7 έως 1.8 μεγαλύτερη από την ανεξάρτητη επίδραση του επαγγελματικού προφίλ στην ανεπάρκεια και 4 φορές μεγαλύτερη από την έμμεση επίπτωση – μέσω του επαγγέλματος .

Γιατί έχει σημασία η μελέτη

  • Οι προληπτικές παρεμβάσεις για τη τριάδα της ανεπάρκειας στην αργότερη ζωή, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των πρώτων χρόνων της ζωής. Κάντε τα παιδιά σας έξυπνα για να έχουν καλά γηρατειά!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *