Η νοητική βλάβη στα παιδιά με τύπου 1 διαβήτη σχετίζεται με τους δείκτες της έλλειψης του σιδήρου

Journal of Investigative Medicine, February 2016

100 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών τα οποία έπασχαν από τύπου 1 διαβήτη υποβλήθηκαν σε αιματολογικό έλεγχο ο οποίος περιλάμβανε: τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, την αιμοσφαιρίνη, την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, τον όγκο των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη μοριακή μάζα της αιμοσφαιρίνης στο ερυθρό αιμοσφαίριο MCH, τη ποσότητα της αιμοσφαιρίνης σε ένα μέσο ερυθρό αιμοσφαίριο, και τις συγκεντρώσεις του σιδήρου μέσα στον ορό του αίματος.

Επίσης, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν τη Κλίμακα Νοημοσύνης για τα Παιδιά του Weschsler ( WISC-R)

Διαπιστώθηκαν σημαντικές σχέσεις των χαμηλότερων συγκεντρώσεων τριών παραμέτρων ελέγχου του σιδήρου με τη χαμηλότερη μη – λεκτική νοημοσύνη στην νοητική κλίμακα αξιολόγησης WISC-R

Η αναιμία είναι πολύ συχνή στα παιδιά που πάσχουν από τύπου 1 διαβήτη και αυτή μπορεί να συμβάλλει στη γνωστική ανεπάρκεια και τις επιπλοκές της νόσου. Παιδιά με διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να υποβάλλονται στον εργαστηριακό έλεγχο για σιδηροπενική αναιμία και να τους εφαρμόζεται η κατάλληλη θεραπεία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *