Η προεκλαμψία προγνωστικός δείκτης εκδήλωσης γνωστικής δυσλειτουργίας στα παιδιά

Behav Brain Res, April 2016

Η προεκλαμψία μπορεί να είναι ένας πρώιμος δείκτης μειωμένης γνωστικής λειτουργίας στα παιδιά, και κυρίως της λειτουργικής μνήμης και του οφθαλμό -κινητικού ελέγχου.

Δέκα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από εγκυμοσύνες, που παρουσίασαν την επιπλοκή της προεκλαμψίας υποβλήθηκαν σε τυποποιημένο κλινικό ψυχομετρικό έλεγχο (εκτελεστική λειτουργία, λειτουργική μνήμη, προσοχή, αυτοσυγκράτηση, οπτικό -χωρική επεξεργασία, ανάγνωση, μαθηματικά) και σε μελέτες παρακολούθησης  των γρήγορων σπασμωδικών κινήσεων των ματιών, με τη συνεχή αλλαγή των εστιών του αμφιβληστροειδούς από το ένα σημείο στο άλλο (saccadic eye movements). Ως  συγκρίσιμες ομάδες, αναφορικά με το φύλο και την ηλικία, χρησιμοποιήθηκαν παιδιά από φυσιολογικές εγκυμοσύνες (41 για τον ψυχομετρικό έλεγχο και 59 για τη παρακολούθηση των κινήσεων των ματιών).

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα προσελήφθησαν από τη PE –NET μελέτη ή από τη μελέτη της νεύρο -αναπτυξιακής βάσης δεδομένων (NeuroDevNet  study databases).

Συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου, οι περιπτώσεις της προεκλαμψίας είχαν ανεπαρκή λειτουργική μνήμη και πολυάριθμες διαταραχές της παρακολούθησης των ματιών. Συγκεκριμένα: α) για τον εντοπισμό του οπτικού στόχου χρειάσθηκαν επιπλέον γρήγορες και σπασμωδικές κινήσεις των ματιών – saccades – , β) είχαν κακή ακρίβεια στην αντίληψη του τελικού οπτικού σημείου, και γ) βραδύτερο χρόνο αντίδρασης.

Αντίθετα, οι περιπτώσεις της προεκλαμψίας έκαναν: α) ταχύτερες σπασμωδικές κινήσεις των ματιών, από ότι έκαναν τα παιδιά της ομάδας ελέγχου και β) λιγότερα σφάλματα αλληλουχίας στη καθοδηγούμενη από τη μνήμη εργασία .

Η σχέση της προεκλαμψίας με την επακόλουθη γνωστική  ανεπάρκεια υποδηλώνει την ύπαρξη πιθανών παθογενετικών μηχανισμών και το ενδεχόμενο παρεμβάσεων. Μελλοντικές μελέτες σε ευρύτερες και διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες θα πρέπει να εξετάσουν και τις συνέπειες  και άλλων καταστάσεων , όπως είναι ο διαβήτης της εγκυμοσύνης , ή ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης, στη πρώιμη γνωστική λειτουργία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *