Η προφυλακτική χορήγηση της rhEPO (ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης) δεν ωφελεί τα πρόωρα 

Δεν  βρέθηκε καμία διαφορά του Δείκτη Νοητικής Ανάπτυξης, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο ,στην διορθωμένη ηλικία των 2 ετών

JAMA, May 2016

Σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 17 Μαίου στο περιοδικό της  Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας η προφυλακτική πρώιμη ενδοφλέβια χορήγηση της ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης (rhEPO) στα πολύ πρόωρα βρέφη δεν βελτιώνει την νεύρο-αναπτυξιακή τους εξέλιξη στην διορθωμένη ηλικία των 2 ετών. 

Ο Giancario Natalucci, M.D., από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, και οι συνεργάτες του προέβησαν στη τυχαία κατανομή δύο ομάδων πρόωρων νεογνών των οποίων η ηλικία της κύησης τους ήταν αντίστοιχα 26 εβδομάδων, και 31εβδομάδων και 6 ημερών. Αμέσως μετά τη γέννησή τους, στα 228 από αυτά χορηγήθηκε ενδοφλεβίως η rhEPO και στα 220 το εικονικό φάρμακο. Οι συγγραφείς αξιολόγησαν την γνωσιακή ανάπτυξη με τη χρησιμοποίηση, ως βασική εξέλιξη, του Δείκτη της Νοητικής Ανάπτυξης (ΔΝΑ) στην διορθωμένη ηλικία των 2 ετών.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι στη μέση ηλικία των 23.6 μηνών, τα δεδομένα της νεύρο- αναπτυξιακής εξέλιξης ήταν διαθέσιμα από το 81 % των βρεφών. Ο μέσος ΔΝΑ δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων της rhEPO  και του εικονικού φαρμάκου (93.5 προς 94.5 , P = 0.56). Οι δύο ομάδες των βρεφών δεν  διέφεραν ως προς τις δευτερογενείς εξελίξεις.

Οι συγγραφείς σημειώνουν: “Μεταξύ των πολύ προώρων νεογνών, στα οποία εφαρμόστηκε η προφυλακτική πρώιμη χορήγηση της rhEPO ενδοφλεβίως για τη προστασία του νευρικού τους συστήματος, και εκείνων στα οποία χορηγήθηκε το εικονικό φάρμακο, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές  στην νεύρο- αναπτυξιακή τους εξέλιξη στην ηλικία των 2 ετών” και συμπληρώνουν: “Θα χρειαστεί η περαιτέρω συμπληρωματική παρακολούθηση αυτών των βρεφών για να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο αυτά θα παρουσιάσουν κάποια γνωσιακά και σωματικά προβλήματα σε μεγαλύτερη ηλικία”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *