Το Συμπλήρωμα Σιδήρου στην Βρεφική Ηλικία Μπορεί να Ωφελήσει την Κινητική Ανάπτυξη

Η  βελτίωση της βαθμολογίας της δοκιμασίας ελέγχου της αδρής κινητικής επιδεξιότητας στην ηλικία των 9 μηνών

Pediatrics, April 2016 (Free PDF)

Η χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου στα βρέφη , ανεξάρτητα από τη χορήγησή του στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βελτιώνει την αδρή κινητική ανάπτυξη στην ηλικία των 9 μηνών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στο Pediatrics, στις 2 Μαρτίου του 2016.

Η Rosa M. Angulo – Barroso, Ph.D., του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Καλιφόρνιας στο Morthridge, και οι συνεργάτες της ανέλυσαν τα στοιχεία 1,196 βρεφών τα οποία κατανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο στις ομάδες της χορήγησης συμπληρώματος σιδήρου ή εικονικού φαρμάκου – πλασέμπο – από την ηλικία των 6 εβδομάδων έως 9 μηνών. Αυτή η τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη συσχετίσθηκε με μία ανάλογη μελέτη που αφορούσε την χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της χορήγησης του συμπληρώματος σιδήρου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και/ή στα βρέφη στη κινητική ανάπτυξη των βρεφών στην ηλικία των 9 μηνών.

Οι ερευνητές  βρήκαν ότι η χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου στα βρέφη, αλλά όχι στην εγκυμοσύνη, συνδεόταν με βελτιώσεις των βαθμολογιών στην αδρή κινητική ανάπτυξη (συνολικά, P < 0.001, αντανακλαστικά: P= 0.03, ακινησία : P<0.001, και κίνηση :P< 0.001). Συγκρινόμενη με τη μη χορήγηση ή με τη χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου μόνο στη  διάρκεια της εγκυμοσύνης, η χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου στα βρέφη βελτίωσε τις βαθμολογίες της δοκιμασίας ελέγχου της αδρής κινητικής ανάπτυξης κατά 0.3 σταθερές αποκλίσεις. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στα αποτελέσματα ανάμεσα στην χορήγηση του συμπληρώματος σιδήρου μόνο στα βρέφη και της χορήγησης του τόσο στη περίοδο της εγκυμοσύνης, όσο και κατά την βρεφική ηλικία.

Ο σχεδιασμός της παρούσης τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης μελέτης στηρίζει το συμπέρασμα ότι η χορήγηση συμπληρώματος σιδήρου στην βρεφική ηλικία, με ή χωρίς  την χορήγησή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, βελτιώνει τις βαθμολογίες της δοκιμασίας ελέγχου της αδρής κινητικής δεξιότητας των βρεφών στην ηλικία των 9 μηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *