Η Παχυσαρκία της Μητέρας Συνδέεται με Αύξηση των Προβλημάτων Συμπεριφοράς του Παιδιού

Αύξηση των συμπεριφορών εσωτερίκευσης και  εξωτερίκευσης και των προβλημάτων στη προσοχή

BJOG, March 2016

Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 21 Μαρτίου του 2016 στο BJOG: Ένα Διεθνές Περιοδικό Μαιευτικής και Γυναικολογίας, η παχυσαρκία της μητέρας σχετίζεται με μια μικρή αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού της.

Η Sarah J. Pugh, από το Πανεπιστήμιο του Pitsburgh, και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν 511 ζευγάρια μητέρας – βρέφους από την εγκυμοσύνη έως και 10 έτη μετά, προκειμένου να ερευνήσουν την επίπτωση της διαταραχής της ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και των συναισθηματικών/συμπεριφορικών προβλημάτων σε σχέση με το σωματικό βάρος της μητέρας στην εγκυμοσύνη. Το τεστ της Συνεχούς Απόδοσης του Croner χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Η εκτίμηση της συμπεριφοράς των παιδιών πραγματοποιήθηκε από τον γονέα και τον δάσκαλο με την χρησιμοποίηση των κλιμάκων βαθμολογίας της Λίστας Ελέγχου της Παιδικής Συμπεριφοράς και της Φόρμας Αναφοράς του Δασκάλου, αντιστοίχως.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι, σε σύγκριση με τις φυσιολογικού βάρους έγκυες γυναίκες, τα αυξημένα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού – συμπεριφορών εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης – και της προσοχής, επί τη βάσει της Λίστας Ελέγχου της Παιδικής Συμπεριφοράς, παρουσιάστηκαν σε συνδυασμό με την παχυσαρκία των μητέρων τους, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ( ΔΜΣ: 30 Kg/m). Αναφορικά με τη παρορμητικότητα των παιδιών, παρατηρήθηκαν μη στατιστικά σημαντικές αυξήσεις ανάμεσα στις λεπτές έγκυες γυναίκες, με μικρή αύξηση του σωματικού τους βάρους στην εγκυμοσύνη τους, αλλά και μεταξύ των υπέρβαρων έγκυων γυναικών, με μεγάλη αύξηση του σωματικού τους βάρους στην εγκυμοσύνη τους.

Οι συγγραφείς αναφέρουν: “Σε ένα ερευνητικό δείγμα χαμηλού εισοδήματος και υψηλού κινδύνου, παρατηρήσαμε μια μικρή αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού, μεταξύ των παιδιών των παχύσαρκων εγκύων, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει αντίκτυπο στην παιδική συμπεριφορά στον πληθυσμό”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *